Tussenschoolse opvang (TSO)

Met een goede Tussenschoolse Opvang (TSO) voorziening willen wij kinderen van onze school de gelegenheid geven tijdens de pauze van een schooldag, onder begeleiding van TSO-krachten en geassisteerd door hulpouders, in een rustige en veilige sfeer te eten, spelen en zich te ontspannen, zodat ze weer zin hebben in het leren.

Kinderen hebben behoefte aan duidelijkheid, ze willen weten waar ze aan toe zijn.

Afspraken maken en regels opstellen is een onderdeel van de TSO om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Hieronder volgen enkele regels die wij als TSO ten aanzien van de kinderen hanteren:

 • Voor we gaan lunchen worden de handen gewassen. Als we hiermee klaar zijn wordt er samen een klein gebedje gebeden. 
 • De kinderen zijn beleefd ten aanzien van de TSO-ers en de hulpouders en luisteren naar de aanwijzingen die zij krijgen.
 • Er wordt netjes gegeten, conform de gebruikelijke tafelmanieren. De kinderen blijven tijdens het eten rustig zitten. Uiteraard wordt er gepraat, maar er wordt geen overdreven lawaai gemaakt.
 • De kinderen drinken tijdens de pauze iets, hetzij melk, thee, of iets wat zij van thuis meebrengen.
 • Eerst wordt de boterham gegeten, daarna pas een eventueel ‘nagerechtje’.
 • Er wordt niet met eten of verpakkingen gegooid of gespeeld.
 • Als alle kinderen klaar zijn, ruimt ieder zijn eigen spulletjes op en gaat de groep in zijn geheel naar buiten. Bij slecht weer bepaald de dagverantwoordelijke TSO-er of er binnen of buiten gespeeld wordt.
 • Voor de groepen 4 t/m 8 geldt dat als zij klaar zijn met lunchen zij gezamenlijk en onder begeleiding van de TSO-er de trap af komen.
 • Als kinderen naar het toilet moeten, wordt dit eerst gevraagd. Voor groep 1-2-3 wordt er gebruik gemaakt van de plasketting.

Buiten gelden natuurlijk andere regels als binnen, omdat buiten veel meer ruimte ter beschikking staat, maar wat voor iedereen geldt, is het volgende:

De kinderen mogen elkaar geen pijn doen, noch geestelijk (pesten), noch lichamelijk.

Vanuit dit oogpunt betekent dit:

 • Er mag alleen met zachte ballen gevoetbald worden.
 • Met de kleine zachte balletjes mag er wel geprobeerd worden elkaar te raken, maar niet tegen het hoofd.
 • Springtouwen zijn bedoeld om te springen, voor niets anders. Elkaar vastbinden als onderdeel van het spel mag dus niet.

En verder:

 • Er mag niet bij de fietsenstalling gespeeld worden.
 • Kinderen mogen alleen naar binnen gaan na toestemming van een TSO-er.
 • Game-boys, mobieltjes, walkmans en ruilobjecten (zoals Pokémon- en voetbalkaarten) zijn niet toegestaan op het plein.
 • Als om 12:45 uur de opruimbel gaat brengen de kinderen alle spullen naar de bergplaats. Ook alle ballen.
 • Om 12:50 gaat de bel, als begin van de inloop. De poorten gaan dan pas open.

 

Tevens zijn er enkele verwachtingen ten aanzien van de ouders.

Het is aan te raden dat U als ouder de bovenstaande regels met uw kind doorneemt, zodat het voor uw kind eenvoudiger is deel te nemen aan de TSO.

Voor kinderen die instromen in groep 1 en gebruik willen maken van de TSO verwachten wij dat u als ouder de eerste keer samen met uw kind komt overblijven, om te zien of dit voor uw kind een passende invulling van de pauze kan zijn. De afspraak kunt u plannen met de TSO coördinator Angelique van Bockel, ( 040 2018526). Daarnaast is het belangrijk om na een periode van ongeveer drie maanden een evaluatiegesprek te plannen met de coördinator om te zien of er bij u speciale aandachtspunten naar voren zijn gekomen.

Wij kiezen voor een gezonde afsluiting van de lunch, dus geen koek en snoep meegeven. Kinderen die hun boterhammen niet helemaal opeten, krijgen het restant in hun brood-trommeltje mee terug, zodat ouders weten wat hun kind gegeten heeft. De hele week voor elke schoolvakantie zorgt de TSO voor een groente-en fruittraktatie

De TSO stelt zowel binnen als buiten speelgoed ter beschikking. Wij verwachten dat hier zorgvuldig mee omgegaan wordt en dat het speelgoed gebruikt wordt waarvoor het bedoeld is. Wordt het speelgoed opzettelijk kapot gemaakt, moeten de ouders dit repareren of vergoeden.

Wij verwachten dat kinderen die op abonnement overblijven en afwezig zijn, anders dan door ziekte, afgemeld worden via de afmeldingsformulieren die bij de postbus van de TSO hangen. Deze bevindt zich aan het eind van de ingang naar de onderbouw, bij de lerarenkapstok. Dit is noodzakelijk om de aanwezigheidscontrole uit te kunnen voeren.

Incidenteel overblijven is mogelijk na aanmelding (twee werkdagen van tevoren) via de aanmeldingsformulieren, welke zich ook bevinden bij de postbus van de TSO.

Wanneer uw kind meer dan 5 maal per jaar gebruik maakt van het overblijven, wordt van u verwacht dat u een aantal keren komt helpen bij de TSO, te weten maximaal 3x per kind per schooljaar, dit in verhouding met de tijdsspanne. Indien dit problemen voor U oplevert, kunt U een andere ouder van onze school vragen Uw hulpmomenten over te nemen.

Tijdens de TSO gelden zoveel mogelijk dezelfde regels als in de klas: als TSO respecteren en onderschrijven wij de waarden en normen zoals die op onze school gehanteerd worden.

Om inzicht te krijgen in het gedrag van de kinderen is er een gedragscodelijst ontwikkeld.

Als een kind 3x genoteerd staat, wordt er contact opgenomen met de ouders, waarbij nadrukkelijk gevraagd zal worden de problemen met het kind te bespreken. Leidt dit niet tot verbetering dan volgt er een schorsing van een week. Heeft dit geen effect, volgt er een schorsing van een maand, om uiteindelijk te resulteren in een schorsing tot het einde van het schooljaar.

Van de ouders, die hun kinderen aan de verantwoordelijkheid van de TSO overdragen verwachten wij dat zij het gezag van de TSO accepteren.

Dit betekent dat, indien er een strafmaatregel aan een kind wordt opgelegd, wij er vanuit gaan dat ouders ons bij de uitvoering hiervan steunen. Natuurlijk kunt u zich bij de coördinator informeren omtrent de straf en de situatie waarin dit alles is ontstaan. Wanneer echter het gezag van de TSO ter discussie gesteld wordt kan dit uiteindelijk leiden tot permanente uitsluiting van het kind voor de TSO.

De kosten voor de TSO bedragen € 1,60 per dag op abonnement en € 9,00 per strippenkaart, hiermee kan uw kind 6x gebruik maken van de TSO.

Voor praktische vragen en opmerkingen kunt u terecht bij de coördinator:

Voor bestuurlijke vragen en opmerkingen kunt u terecht bij de TSO commissie van de Oudervereniging:

Bart de Vries (voorzitter OV)  ovdedorenhagen@skozok.nl