Protocol, Formulieren, Folders

Op deze pagina treft u alle algemene formulieren, documenten, links en folders van én over Bs de Dorenhagen en onze onderwijsstichting (SKOzoK) overzichtelijk bij elkaar. Bent u op zoek een formulier of folder, maar staat deze niet op deze pagina? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Aanmelden kind op onze school

Wordt uw zoon/dochter binnenkort 4 jaar? Dan mag hij/zij binnenkort naar de basisschool.
Of wilt u  uw kind op onze school plaatsen, bijv vanwege verhuizing of omdat u een andere basisschool voor uw kind wilt.
Neem dan voor een rondleiding/kennismakingsgesprek contact op met school.
U kunt een rondleiding krijgen op zowel de Dorenhagen als de Windroos.
 
Bs de Dorenhagen: Monique Verhagen, locatieleider
Tel: 040 - 2013458 of  infodedorenhagen@skozok.nl
 Hieronder treft u aan:

  • Het beleid t.a.v. de aanname van kinderen  Klik hier
  • Een in te vullen verklaring t.a.v. de opleiding van ouders
    (Komt u uit een ander land of heeft u uw opleiding in een ander land genoten? In dit geval dient u een andere bijlage in te vullen, welke verkrijgbaar is op school)

Ga hier naar het aanmeldformulier

Aanvraag extra verlof

Heeft u extra verlof nodig dan dient u dit aan te vragen bij de directie van de school. U dient dan gebruik te maken van het formulier aanvraag verlof.

Protocol

Hieronder vindt u diverse protocollen waarmee we werken. Doel van een protocol is wederzijdse duidelijkheid. Het geeft richting aan het werken.  

Algemene informatiefolders

U vindt hier informatie rond overige zaken. Te denken valt aan het CJG, ....