Informatie voor ouders

Op deze pagina vindt u de nodige algemene informatie.
Samen willen we werken aan een partnerschap. Samen om het goede voor de ontwikkeling van uw kind te doen. Daar hebben we elkaar voor nodig.
Op school werken we ook met de nodige protocollen. U vindt deze  bij protocol,formulier en folder.

Activiteitencommissie

Tevredenheidsmetingen ouders en kinderen

U treft hier de samenvatting aan van de tevredenheidsmetingen, die een keer in de 2 jaar wordt afgenomen bij ouders en leerlingen. Zodra de resultaten besproken zijn in team en de schoolraad/Medezeggenschapsraad zullen ook de nodige aanbevelingen gepubliceerd worden.

Leerlingtevredenheid onderzoek 2019

Oudertevredenheid onderzoek 2019