Missie, Visie, Identiteit

Onze missie
De Dorenhagen

  • waardeert verschillen
  • begeleidt én ontwikkelt
  • begeleidt ontwikkeling

Onze visie
De Dorenhagen is een kleinschalige school met een uitdagende leeromgeving, waarin we tegemoet komen aan de verschillen (in prestatie- en ontwikkelingsniveau) van de kinderen. We werken volgens de principes van adaptief onderwijs. Het concept ‘Kies Adaptief’ biedt mogelijkheden om de kinderen  te laten groeien en ontwikkelen op vaardigheid- en kennisgebied. . .De Dorenhagen kenmerkt zich door eigentijds onderwijs en gezamenlijke verantwoordelijkheid van leerkrachten, kinderen mét hun ouders. Tevens is er aandacht voor de brede ontwikkeling van kinderen, probleemoplossend denken en procesgericht werken.

Meer over Missie en Visie

Onze Identiteit

We zijn een basisschool in Valkenswaard die streeft naar een gemeenschap waarin respect  in je omgeving centraal staat. Op basis van wederzijds respect, staan we open voor kinderen en ouders van alle culturen en denominaties.

Kennismakingsmoment/rondleiding op onze school: 

Wij vinden het super leuk wanneer u op onze school wilt komen kijken. Er is in principe er op dinsdag, woensdag en donderdag  van 9.00 uur tot 10.30 uur tijd om u de school 'in bedrijf' te laten zien en iets te vertellen over onze werkwijze. U kunt uw interesse via het aanmeldformulier aangeven.  Wij nodigen u dan uit om te komen kennismaken. 

Mocht geen van de dagen passen, dan gaan we telefonisch een ander moment afspreken waarop het wel schikt. 

 

 

Onderwijs en Kwaliteit

Op onze school werken we met een kwaliteitsondersteuner, de vroegere intern begeleider. De kwaliteitsondersteuner levert een grote bijdrage aan de ontwikkeling van het zorgbeleid op onze school en helpt zo de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Ook het coachen van leerkrachten neemt een belangrijke plaats in. Lees verder

Zorg voor onze leerlingen
De groepsleerkracht is de eerst verantwoordelijke voor de aan hem of haar toevertrouwde leerlingen. De kwaliteitsondersteuner – de naam zegt het al – ondersteunt de leerkracht. Groepsleerkracht en kwaliteitsondersteuner hebben één keer in de vijf weken leerlingbesprekingen. In deze gesprekken kijken leerkracht en kwaliteitsondersteuner naar de ontwikkeling van alle leerlingen. In dit overleg bepalen ze welke zorg we als school dienen te bieden. Afhankelijk van de uitkomst van deze bespreking kan gekozen worden voor het werken volgens een groepsplan, waarin meerdere kinderen gelijktijdig ondersteuning krijgen met dezelfde hulpvraag. De individuele ontwikkeling van uw kind staat daarbij voorop. Hulpverlening aan kinderen die dit nodig hebben, vindt plaats binnen de groep. Deze extra hulp is voor iedereen beschikbaar. Door deze aanpak is de verwijzing van kinderen op onze school naar de speciale school voor basisonderwijs erg laag.
 
Voor vragen over de kwaliteitsondersteuning, verwijzen wij u graag door naar onze kwaliteitsondersteuner. Dat is Denise Peels
 
Tevredenheidspeiling als onderdeel van kwaliteitszorg
Een keer in de twee jaar wordt de tevredenheid onder ouders, leerlingen en leerkrachten gemeten. De laatste ouder meting was in 2017
 

Scholen op de kaart: Bs de Dorenhagen,
Nieuwsgierig naar onze plannen voor de toekomst?

De school in beeld

In onderstaand fimpje geven we een korte rondleiding door onze school. Zo krijgt u alvast een eerste indruk van onder andere het gebouw, onze werkwijze en de sfeer op school.
Moet u binnenkort een keuze maken voor een passende school voor uw kind(eren)?
En wilt u graag een keer een kijkje komen nemen? Meld uw verzoek dan online aan en wij nemen z.s.m. contact met u op.