Ons Schoolconcept

Het streven van de school is er voor te zorgen dat leerlingen met plezier leren op school. We willen dit bereiken door zelfsturing te ontwikkelen volgens de principes van Kies Adaptief; leerlingen leren steeds meer verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen ontwikkeling. Centraal staan de drie basisbehoeften van ieder mens:

 • Relatie;
  je welkom voelen, respectvol en verdraagzaam zijn, samenwerken.
 • Competentie;
  voor vol worden aangezien, trots zijn op wie je bent en wat je doet/ kunt.
 • Autonomie;
  ruimte krijgen om jezelf te zijn, jezelf te ontwikkelen en eigen beslissingen te nemen.


Binnen ons onderwijs betekent dat:

 • we zorgen voor een KLIMAAT waarin leerlingen zich mede-eigenaar voelen van leven en leren in de klas.
 • we leerlingen VAARDIGHEDEN aanleren, die ervoor zorgen dat ze leren op eigen benen te staan.
 • we ervoor zorgen dat er voor leerlingen BETEKENISVOLLE LEERSITUATIES ontstaan.
 • we REFLECTIE op gang brengen, ervoor zorgen dat leerlingen inzicht in zichzelf krijgen.

 

Dit is in de praktijk op de volgende manier zichtbaar:

Samen leren en coöperatief leren:
Leerlingen leren van en met elkaar tijdens het onderwijsleerproces maar zeker ook tijdens thematisch werken, katelier, wereldoriëntatie en buitenschoolse activiteiten zoals IVN en Dorenhagendag.
Coöperatief leren houdt in dat leerlingen samen leren, leren door praten, allemaal actief zijn en allemaal nodig zijn.

Leerkrachten voeren gesprekken met leerlingen om ze bewust te maken van de eigen ontwikkeling. Leerlingen worden bewust gemaakt van de gezamenlijke en individuele leerdoelen.

Heterogene groepen:
De geformeerde groepen bestaan uit 2 leerjaren. Leerlingen leren van, door en met elkaar. De instructies worden waar mogelijk afgestemd op de gehele groep waarbij leerlingen de stof verwerken op eigen niveau. Tijdens katelier ontmoeten de leerlingen van groep 2 t/m 4 en de leerlingen van groep 5 t/m 8 elkaar. Op bepaalde momenten worden de leerlingen homogeen gegroepeerd.

Brede ontwikkeling:
Er is aandacht voor de cognitieve ontwikkeling van kinderen, zoals lezen, schrijven, rekenen. Daarnaast is er bewust aandacht voor de brede ontwikkeling van een leerling, zoals sociaal-emotionele ontwikkeling, culturele ontwikkeling, expressieve ontwikkeling. Dit vindt plaats tijdens thematisch werken, wereldoriëntatie, katelier, maatschappelijke activiteiten, etc.

Katelier:
Katelier betekent Kies Adaptief Atelier. We sluiten bij katelier aan bij de interesse van een leerling. We willen een actieve, initiatiefrijke houding ontwikkelen, die zich kenmerkt door procesgericht werken, probleemoplossend denken en samenwerkend leren. Leerlingen van groep 2 t/m 4 en kinderen van groep 5 t/m 8 nemen samen deel aan een katelier. Leerkrachten bieden middels posters probleemstellingen aan binnen diverse vakgebieden (natuur, crea, techniek, verzorging, kunst, etc). Leerlingen werken procesmatig een aantal weken naar het eindproduct toe. Instromers en leerlingen van groep 1 werken in een mini-katelier veilig bij één van de leerkrachten van groep 1/2.