Voortgang TSo

  • Voortgang TSo

Onderstaand bericht is vorige week gedeeld met de ouders die gebruik maken of gebruikt gemaakt hebben van de TSO op onze school. 

Via de nieuwsbrief willen we alle ouders informeren over de huidige stand van zaken TSO. 

Zoals op de infoavond aangegeven wilden we overgaan naar een samenwerking met de Eetclub. Helaas is het uiteindelijk alsnog niet gelukt een passende samenwerking met de Eetclub aan te gaan. Vandaar dat wij direct doorgezocht hebben naar andere opties. We zijn op dit moment samen met Basisschool de Pionier met twee andere partijen in gesprek die de TSO op beide scholen zouden kunnen organiseren. Ook de Pionier is namelijk op zoek naar een nieuwe TSO invulling en door onze vraag te bundelen hebben we een sterkere basis voor een passende TSO. Binnen nu en zo’n twee weken willen we de knoop doorhakken wie de TSO voor beide scholen in gaat vullen.

Ons doel is per januari de nieuwe TSO van start te laten gaan. Voor beide partijen is het een invulling van de TSO met vaste TSO krachten. Hulp van ouders zal dan op langer termijn niet meer nodig zijn. Wij zullen u zodra verder details bekend zijn op de hoogte stellen. 

 

 

Terug naar het overzicht

Coronamaatregelen op onze ...

Coronamaatregelen op onze scholen

Coronamaatregelen op onze scholen

Vanuit de GGD

Vanuit de GGD

Nieuwsbrief voor ouders: Coronatesten bij kinderen

Protocol bij corona besmetting

Protocol bij corona besmetting

In een duidelijk overzicht.....