Schoolleiders in actie op 12 september

  • Schoolleiders in actie op 12 september

12 september is de eerste actiedag. Landelijk wordt er ontruimd. Op onze scholen ontruimen we NIET. Dit omdat wij het ontruimen (als oefening) reeds ingepland hebben, en onnodige ontruimingen extra vragen van medewerkers en kinderen. U zult wel zien dat Ik achter de uitgangspunten van deze acties sta.
Mogelijk volgen er later nog andere acties waarbij ik/we wel zal/zullen aansluiten.

De uitgangspunten en doelen van de acties:
Schoolleiders zijn verontwaardigd dat er in de huidige cao-afspraken niet voor alle functies één lijn is getrokken in beloning. Erkenning en waardering voor schoolleiders blijft achter en daarom zijn acties noodzakelijk.  

De acties zijn gericht op het zichtbaar maken van:
• de uitdagende en complexe inhoud van het schoolleiderschap
• de belangrijke rol en positie die (adjunct-)directeuren hebben voor de kwaliteit en continuïteit van onderwijs
• de verbindende rol die schoolleiders hebben naar hun shareholders en stakeholders
Men wil bereiken dat zowel politiek als maatschappelijk, maar ook bij de sociale partners, draagvlak ontstaat voor het verminderen van de werkdruk en het verbeteren van het salaris van schoolleiders, in lijn met de manier waarop dit voor leerkrachten is geregeld. Goed onderwijs vraagt om goed personeel en dat vraagt om een onderwijsarbeidsmarkt waar werkdruk en salarissen voor élke functie passend zijn. Investeren in een eerlijk salaris en vermindering van de werkdruk is nodig voor álle functies in de school, dus ook voor schoolleiders, adjuncten én onderwijsondersteunend personeel (oop). Een eerlijk salaris en vermindering van de werkdruk zijn nodig om het beroep werkbaar en aantrekkelijk te houden; er dienen zich ook voor schoolleiders grote tekorten aan. Er is sprake van enorme werkdruk en veel en diverse taken voor schoolleiders.

 

Terug naar het overzicht

Coronamaatregelen op onze ...

Coronamaatregelen op onze scholen

Coronamaatregelen op onze scholen

Vanuit de GGD

Vanuit de GGD

Nieuwsbrief voor ouders: Coronatesten bij kinderen

Protocol bij corona besmetting

Protocol bij corona besmetting

In een duidelijk overzicht.....