Kinderboekenweek 2016

  • Kinderboekenweek 2016

Officieel loopt de Kinderboekenweek van woensdag 5 oktober t/m zondag 16 oktober.
Wij hebben er voor gekozen om te starten op  maandag 3 oktober en het thema af te sluiten op  donderdag 20 oktober, op deze manier hebben we een fijne periode om er mee aan de slag te gaan en sluiten we het mooi voor de herfstvakantie af. 
 
Het thema van de Kinderboekenweek is; oma's en opa's Voor altijd jong!
 
Wat gaan we doen:
 
Opening
De kinderen uit de 3 bovenbouwgroepen gaan de Kinderboekenweek openen, zij zullen gezellig voor gaan lezen in de andere groepen van de onder- en middenbouw. De voorbereidingen hiervoor zijn al getroffen. We zorgen voor mooie foto's hiervan die u terug kunt vinden op de website. 
 
Thematafel
We gaan in iedere groep een thematafel maken t.a.v. het thema oma's en opa's Voor altijd jong!
We willen u vragen om oude schoolspullen (denk hierbij aan schriften, pennen enz.) mee naar school te geven of speelgoed van vroeger. We willen dit per klas gaan verzamelen. Het kan gaan om spullen van opa's en oma's, maar het kan ook zeker iets zijn wat van u is geweest. We zijn benieuwd wat de kinderen mee gaan brengen. 
 
Opa's en oma's uitnodigen
Hierbij roepen we alle opa's en oma's op die het leuk vinden om wat te komen vertellen over vroeger, bijv. hoe een schooldag er toen uitzag. Of misschien zijn er wel opa's en oma's die het leuk vinden om voor te komen lezen in de groep van hun kleinkind. We vragen u om een aanmelding van opa en/of oma door te geven bij de leerkracht van uw kind. De leerkracht kan dan een geschikt moment met u inplannen. We hopen veel enthousiaste opa's en oma's in school te halen die de kinderen komen verrassen met mooie verhalen van vroeger of een mooi voorleesmoment. 
 
Foto's van de kinderen met hun opa en/of oma
Ook willen we u vragen om uw kind(eren) een foto mee naar school te geven waar ze op staan met hun opa en/of oma (graag op de achterkant naam + klas van uw kind vermelden). We willen deze allemaal gaan verzamelen en overal door school heen op de ramen hangen. Wanneer de tentoonstelling plaatsvindt (zie verderop in deze mail) dan is dit erg leuk om te bekijken. Graag zien we vele foto's tegemoet. 
 
Zwerfboeken
Als laatste vragen we alle kinderen om thuis eens te kijken of ze nog een boek, of misschien wel meerdere boeken, hebben die ze niet meer hoeven. Deze mogen ze dan mee naar school nemen. De boeken gaan we verzamelen op een tafel bij de ingang van de onderbouw, het zwerfboekenstation. 
Bij binnenkomst van een boek is het de bedoeling dat er een sticker op het boek wordt geplakt en dat het boek wordt geregistreerd op de site  www.kinderzwerfboek.nl. Dit zullen wij samen met de kinderen verzorgen
Daarna mag het boek op de tafel worden gezet. Alle kinderen van heel de school kunnen daar dan boeken vandaan halen en mee naar huis nemen om ze te lezen. Wanneer ze het boek uit hebben kunnen ze het mee terug naar school nemen, maar ook afgeven op een andere plek waar een zwerfboekenstation is (andere stations zijn te vinden op de hierboven al eerder genoemde site). Het is leuk wanneer de kinderen na het lezen van een boek een reactie achterlaten op de site, zodat dit door de ander terug gelezen kan worden (dit kan middels de code die op de sticker op het boek vermeld staat). Superleuk om te ontdekken waar het boek is gebleven en wat een ander er van vond! Op deze manier kan het dus zijn dat de boeken van de kinderen het hele land door gaan 'zwerven'. Voor de duidelijkheid; het boek komt niet meer terug, het komt in het bezit van een ander of blijft op school. 

Afsluiting
Op donderdag 20 oktober van 14.15 uur tot 14.40 uur nodigen we u allemaal uit om in school te komen kijken.
De spullen die gemaakt zijn tijdens katelier worden tentoongesteld, evenals eventuele werkjes die gemaakt zijn gedurende andere momenten.
Foto's van de kinderen samen met hun opa en/of oma hangen door heel de school en in iedere klas is een thematafel aanwezig, genoeg te zien dus. Kinderen mogen NIET alleen door school lopen, dan blijven ze in de klas bij hun eigen leerkracht. We verzoeken u vriendelijk om bij uw eigen kind(eren) te blijven. Mocht u zelf niet in de gelegenheid zijn te komen, dan graag met een andere ouder of opa of oma regelen dat uw kind(eren) met hen mee mogen lopen. Om 14.40 uur verzoeken we u allen naar buiten te gaan. De leerkracht zal daar met de eigen klas ook naartoe komen en samen, met heel de school, zullen we het lied zingen behorende bij de Kinderboekenweek en zo samen de Kinderboekenweek afsluiten. 
 

Kinderen voor Kinderen maakt ook dit jaar een speciaal lied over het thema van de Kinderboekenweek, getiteld: Voor altijd jong! Wederom een productie van muziekproducer Tjeerd Oosterhuis. De tekst werd geschreven in samenwerking met Niki Smit. Er kan dus weer flink gezongen en gedanst worden deze Kinderboekenweek!

De clip is vanaf 26 augustus te bekijken op www.kinderenvoorkinderen.nl.

Terug naar het overzicht

Coronamaatregelen op onze ...

Coronamaatregelen op onze scholen

Coronamaatregelen op onze scholen

Vanuit de GGD

Vanuit de GGD

Nieuwsbrief voor ouders: Coronatesten bij kinderen

Protocol bij corona besmetting

Protocol bij corona besmetting

In een duidelijk overzicht.....