MR ouders

De oudergeleding:

Ik ben Dewie de Wijs en sinds drie jaar als ouder lid van de MR. Mijn interesse in de MR is ontstaan doordat ik meer wilde weten over het reilen en zeilen van de Dorenhagen en in plaats van aan een zijlijn toe te kijken, wilde ik zelf iets kunnen betekenen. Mijn kinderen Jinthe (groep 4) en Veerle (groep 7/8) gaan met veel plezier naar school en ik blij dat ik daar op beleidsniveau iets aan kan bijdragen. 

Ik ben Kim van der Velden en sinds dit schooljaar ben ik actief binnen de MR. Toen er afgelopen schooljaar bekend werd dat er nieuwe leden gezocht werden voor de MR hoefde ik daar niet lang over na te denken. Ik vind het erg leuk om mee te mogen denken over het reilen en zeilen binnen de school. Zelf ben ik sinds kort werkzaam in het onderwijs, het lijkt mij dus ook erg interessant om te kijken wat erbij andere scholen speelt en hierover mee te denken. Mijn dochter Jessie zit nu in groep 5 en gaat met veel plezier naar school, ik ben blij dat ik daar op beleidsniveau mijn steentje aan kan bijdragen.

Ik ben Bas Verkerk, vader van Charlotte (groep 1) en Ruben. Als voorzitter van de MR wil ik me graag inzetten voor de toekomst van onze school. Het is een leuke en gezellige school met veel betrokkenen en enthousiaste leerkrachten, medewerkers en ouders. Iets wat ik ook terug zie in het onderwijs (vernieuwend) en de vele activiteiten die er om school heen georganiseerd worden. In mijn dagelijks werk adviseer ik o.a. scholen over de huisvesting en herken ik daardoor veel zaken die binnen de MR worden behandeld. Heb je ideeën of vragen, spreek me gerust aan. 

Terug naar overzicht