Schoolraad van De Dorenhagen


Even voorstellen…De Schoolraad van de Dorenhagen 2018-2019.


Wat doet een Schoolraad?


In de Schoolraad worden allerlei onderwerpen besproken die met de school en het onderwijs te maken hebben. De directie luistert naar alle argumenten en samen verbeteren we op deze manier de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden. De Schoolraad bestaat uit de MR (Medezeggenschapsraad) en toehoorders. Samen wordt er nagedacht over een aantal zaken die op school worden uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld de schooltijden, lesmethodes, groepsindelingen enz. Tevens helpt de Schoolraad mee bij het bedenken van oplossingen als er problemen zijn. De Schoolraad op een basisschool bestaat uit een vertegenwoordiging van personeelsleden (Anneke Habraken, Stefanie Tielens en Janneke Kieboom) en ouders (Dewie de Wijs, Kim van der Velden en Bas Verkerk ). Sinds dit schooljaar nemen ook toehoorders (Cindy van den Dungen en Mijke Verhoeven) deel aan de vergaderingen. De MR-leden hebben advies- en/of instemmingsrecht en hebben recht op scholing over de regels en praktijk van medezeggenschap. Als je lid bent van de MR is de zittingsduur 4 jaar.


De MR-leden stellen zich  in deze nieuwsbrief graag even voor.

Mocht je een keer deel willen nemen aan een vergadering dan kan dit uiteraard. Laat dit vooraf even weten aan een MR-lid en we zien je graag op de volgende vergadering.

Terug naar overzicht