informatie activiteiten groep 8

Beste ouders van groep 8,

Het laatste schooljaar op de basisschool gebeurt er veel; spannende en leuke dingen. We willen jullie daar in dit berichtje van op de hoogte brengen. Neem de data over in uw agenda of kalender, zodat u deze niet vergeet en evt. vrij kunt houden om te helpen. Sommige activiteiten kunnen namelijk niet plaats vinden zonder de hulp van ouders. Deze activiteiten zijn aangegeven met een *.

29-10 t/m 9-11 2018
Afname van de B8-toetsen van het leerlingvolgsysteem. Hierna wordt gekeken of n.a.v. de werkhouding in de groep en de toetsresultaten het advies van eind groep 7 nog steeds van toepassing is of dat dit bijgesteld moet worden. Als de resultaten niet naar verwachting zijn, nemen wij in november contact met u op.

vrijdag 2-11 2018
Voorlichtingsles van bureau Halt over Online veiligheid (zie informatie in de Nieuwsbrief).

woensdag 14-11 en 21-11 2018
Oriëntatiemiddagen op het Were Di.

maandag 10-12 2018
Voorlichtingsles van bureau Halt over veilig omgaan met vuurwerk.

21-01 t/m 25-01 2019
Definitieve adviesgesprekken voor de vroegaanmelders. U wordt door de leerkracht benaderd op welke dag dit gesprek plaats vindt.

04-02 en 05-02 2019
Inschrijven van de vroegaanmelders op het VO.

dinsdag 19-02 en donderdag 21-02 2019
Definitieve adviesgesprekken. U ontvangt t.z.t. een uitnodiging op welke dag en tijd jullie verwacht worden.

11, 12 en 13-03 2019
Inschrijvingen van de leerlingen op het VO.

16 en 17-04 2019
Afname IEP eindtoets

06 t/m 10-05 2019                           
Uitslag IEP eindtoets komt binnen.

06-06 2019 *
Groep 8 markt van 14.00 tot 15.30 u. Omdat er minder geld binnenkomt via de ouderbijdrage, kunnen enkele activiteiten voor groep 8 niet meer bekostigd worden. De leerlingen van groep 8 gaan (net als afgelopen schooljaar) zelf bedenken hoe zij deze markt kunnen organiseren om zo geld te verdienen voor hun eindfuif.
Voor deze activiteit zoeken wij enkele ouders die om 13.00 u. mee kunnen helpen met het opbouwen van de marktkraampjes. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Jannie Kooken (jkooken@skozok.nl).

12 t/m 14-06 2019 *
Schoolverlaterskamp van groep 8. We starten dit kamp op woensdag om met een opening op school van 9.00 tot 9.30 u. Het is leuk als u hierbij aanwezig kunt zijn. Op vrijdag zijn we om ongeveer 17.00 u. weer terug en vindt de afsluiting plaats.
Om het team van juffen te versterken zijn wij op zoek naar maximaal 3 vaders van leerlingen uit groep 8 die zin en tijd hebben om met ons mee te gaan op kamp. We zoeken vaders die sportief zijn en van aanpakken weten! Er zijn al drie vaders die zich hiervoor aangemeld hebben, maar misschien zijn er nog meer vaders die dit graag zouden willen doen.
U kunt zich aanmelden bij Janneke Kieboom (jkieboom@skozok.nl). Mochten er meer dan 3 vaders zich opgeven, dan zal er via loting beslist worden.

donderdag 13-06-2019*
Op deze kampavond willen we een spooktocht houden (sst, dit is nog geheim voor de leerlingen). Er is een route en er zijn materialen, maar u bent natuurlijk vrij om hier ook zelf een invulling aan te geven. Het is de bedoeling dat u vooraf een keer bij elkaar komt om met de leerkrachten de tocht te bespreken en dan op de avond zelf deze uit te zetten in de bossen. Om ongeveer 10.00 u. komen wij dan met de kinderen om de tocht in groepjes te lopen en zitten de ouders in de bossen om ons aan het schrikken te maken. Er zijn minimaal 10 ouders voor nodig.
Denk er aan dat het niet té eng moet zijn. Kinderen die niet durven kunnen altijd als laatste met een leiding en een zaklamp rondlopen, zonder aan het schrikken gemaakt te worden, zodat zij toch weten waar hun klasgenoten het over hebben.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij Stefanie Tielens (stielens@skozok.nl).

maandag 01-07 2019*
Eindmusical in De Hofnar. Bij het instuderen, voorbereiden en uitvoeren van de musical hebben wij veel hulp van ouders nodig. U ontvangt hier t.z.t. nog een bericht over om u voor deze hulp aan te melden.

woensdag 03-07 2019*
Laatste schooldag groep 8 en eindfuif. Over deze gezamenlijke eindfuif heeft u al een berichtje van de klassenmoeders ontvangen. Deze fuif wordt georganiseerd door ouders en ook daarbij is uw hulp van harte welkom. Het is afhankelijk van de inkomsten van de markt hoe dit georganiseerd kan worden. U kunt aan de klassenmoeders aangeven als u hierbij kunt helpen.

Als er vragen zijn, loop gerust even binnen of mail het ons. We hopen op uw hulp, zodat al deze extra activiteiten in speciale jaar plaats kunnen vinden.

Met vriendelijke groeten,
Stefanie, Jannie en Janneke

Terug naar overzicht