Samen gymmen

In het kader van verbindingen leggen tussen de groepen onderling, gymen groep 3 en 4 olv van gymstagiaires op donderdag,om de 14 dagen, samen. In de tussen week gymen groep 1-2 en 3 samen olv de leerkrachten. Groep 4 gymt dan alleen olv de gymstagiaires. Zie het fotoalbum voor meer foto’s.

Terug naar overzicht