Anti-pestdag

Donderdag 27-9 aanstaande staat onze anti-pestdag op het programma. Natuurlijk wordt er dagelijks aandacht besteed aan dit onderwerp, maar deze betreffende dag staan we er bewust met z'n allen bij stil. Dit betekent dat er in iedere groep één of meerdere activiteiten plaatsvinden betreffende dit onderwerp. Dit kan onder andere middels een kringgesprek, een kletskaartenspel en/ of een presentatie. De leerkracht kijkt zelf wat past bij en speelt binnen de groep en gaat hier mee aan de slag. 

Groep 7 heeft een invulling vanuit Stichting Halt, Sportief Valkenswaard van de gemeente en het jongerenwerk van Cordaad Welzijn. Door middel van diverse werkvormen zal er op een speelse manier worden ingegaan op het onderwerp pesten. De leerlingen worden hierbij actief betrokken en handvatten worden gegeven om pesten en groepsdruk tegen te gaan. De nadruk wordt gelegd op het spelenderwijs ervaren dat het fijn is om dingen samen te doen. 

In de volgende nieuwsbrief laten we u weten wat we onder andere allemaal gedaan hebben en zullen we een aantal foto's plaatsen in het foto-album van uw kind(eren).

Terug naar overzicht