Weer genieten van de poppenkast

Vandaag mochten we weer luisteren naar een verhaal van 4 kinderen.
Zij speelden het verhaal met de poppenkast.
In het album kunnen jullie de poppenkastspelers zien in actie.
Onze groep heeft als jury, de volgende 3 tops gegeven aan dit 4tal.
1e top
Het was een mooi verhaal, knap bedacht
2e top
Mooi was het stukje, waarin ze vriendjes met elkaar werden
3e top
Volume was goed, we konden het goed verstaan
Knap zoals groep 1/2 deze tops terug gaven aan Nina, Ezra. Brit en Dox.
En deze 4 gaven groep 1/2 ook 3 tops.
1e top
Ze konden goed stil blijven
2e top
Ze konden goed luisteren
3e top
Knap dat de kinderen zelf de tops konden bedenken
Er was op het einde applaus voor elkaar!
Zò leuk!

Terug naar overzicht